Home Nieuws Nieuwe overeenkomst Nederlandse Staat en landsadvocaat

Nieuwe overeenkomst Nederlandse Staat en landsadvocaat

2 juni 2023

De Nederlandse Staat en Pels Rijcken als kantoor van landsadvocaat Reimer Veldhuis hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over de verlening van advocaatdiensten aan de Staat. De overeenkomst is vandaag gepubliceerd door de minister van Justitie en Veiligheid.

Met het landscontract bekrachtigen de Staat en Pels Rijcken hun langdurige relatie. Het landscontract bevat belangrijke afspraken over de eisen die de Staat als opdrachtgever stelt aan het kantoor van de landsadvocaat.

Commissie Silvis en kabinetsreactie

Het nieuwe landscontract komt voort uit de aanbevelingen van de commissie Silvis. Deze commissie deed in 2022 op verzoek van het kabinet onderzoek naar de wijze waarop de Staat in de toekomst kan worden geadviseerd en bijgestaan in kwesties die onafhankelijke juridische vertegenwoordiging of bijstand vragen.

Eén van de aanbevelingen van de commissie was om gebruik te blijven maken van de diensten van de landsadvocaat vanwege de bestendige relatie met de Staat en de afspraak dat Pels Rijcken nooit tegen de Staat optreedt. Hierdoor is Pels Rijcken volgens de commissie in staat snel hoogwaardige juridische expertise te leveren. Een andere aanbeveling is om de titel van landsadvocaat te handhaven als bevestiging van de keuze voor de eerste vertrouwenspersoon van de Staat voor advocatendiensten, maar de overeenkomst te sluiten met het kantoor van de landsadvocaat. Het kabinet heeft deze aanbevelingen overgenomen.

Altijd beschikbaar

In het nieuwe landscontract zijn net als voorheen afspraken opgenomen over de beschikbaarheid van het kantoor van de landsadvocaat voor de Staat. Dit betekent dat Pels Rijcken zich altijd beschikbaar houdt voor de Staat en dus nooit tegen de Staat zal optreden. Onderdeel van de afspraak is ook dat Pels Rijcken geen cliënten bijstaat van wie de belangen strijdig zijn of kunnen zijn met die van de Staat. De Staat kan er op zijn beurt wel voor kiezen een andere advocaat of kantoor in te schakelen en doet dat ook.

Daarnaast zijn in het contract de afspraken op het gebied van governance, compliance, databeveiliging en werkomgeving bevestigd. Pels Rijcken sluit zich bovendien aan bij de Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER).

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail