Home Nieuws Nederlandse Staat en landsadvocaat sluiten hernieuwde overeenkomst

Nederlandse Staat en landsadvocaat sluiten hernieuwde overeenkomst

16 mei 2022

De Nederlandse Staat en landsadvocaat Reimer Veldhuis hebben een hernieuwde overeenkomst gesloten waarin de samenwerking wordt geregeld met Veldhuis en daarmee ook het advocatenkantoor Pels Rijcken, waar hij werkzaam is. De overeenkomst is vandaag gepubliceerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het hernieuwde landscontract bevat belangrijke afspraken over de eisen die de Staat als opdrachtgever mag stellen aan de landsadvocaat en aan ons kantoor. Aanleiding van de hernieuwing vormen de aanbevelingen van prof.mr. T.R. Ottervanger en prof. dr. A.B. Hoogenboom.

Extra verantwoordelijkheid

De hernieuwing van het landscontract vormt voor ons een bevestiging van de ingeslagen weg en de maatregelen die we hebben genomen naar aanleiding van de notariële fraude die plaatsvond bij ons kantoor.

“Als advocatenkantoor dat de Staat juridische bijstand verleent, dragen we extra verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk dat we dat samen met de Staat expliciet hebben gemaakt in de overeenkomst, zodat duidelijk is wat daarin van ons mag worden verwacht.” - Landsadvocaat Reimer Veldhuis

Exclusief voor de Staat

Al in het vorige landscontract was geregeld dat de landsadvocaat en zijn kantoor zelf exclusief voor de Staat kiezen en dat zij geen cliënten bijstaan van wie de belangen strijdig zijn of kunnen zijn met die van de Staat. Tegelijk kan de Staat zelf wel gebruik blijven maken van andere advocatenkantoren en dat deed hij al. Ook ongewijzigd is onder meer de bepaling over de duur en wijziging van de overeenkomst.

Nieuwe bepalingen

Nieuw zijn de afspraken op gebied van compliance, databeveiliging en werkomgeving. Onderdeel van deze nieuwe bepalingen is dat er periodiek overleg over deze onderwerpen plaatsvindt. Hiermee legt Pels Rijcken over een breder terrein en meer gestructureerd verantwoording aan de Staat af. Aanvullend kunnen daar externe audits bij worden ingezet.

We voldoen inmiddels aan de nieuwe bepalingen en eisen. De organisatie voor governance, risk en compliance (GRC) is ingrijpend versterkt en de functie van vertrouwenspersoon is uitgebouwd tot een team van vertrouwenspersonen, met ook een extern lid. De komst van een raad van commissarissen, die op ons initiatief wordt ingesteld, geeft verdere invulling aan onze ambitie om de blik van buiten naar binnen te halen.

Toekomst juridische bijstand Rijksoverheid

Bij het opstellen van deze nieuwe overeenkomst hebben we samen met de Staat gezocht naar een verdere invulling van de relatie die enerzijds wordt gekenmerkt door de onafhankelijke positie die wij als advocatenkantoor innemen en die anderzijds tegemoetkomt aan de wens voor transparantie over de rol en de positie van de landsadvocaat. Maar de zoektocht naar een goede invulling van die relatie blijft aandacht verdienen en is daarmee niet afgerond. We zijn daarom blij dat nu, met de benoeming van de leden van de adviescommissie, het onderzoek start naar de toekomst van de onafhankelijke juridische vertegenwoordiging en bijstand voor de Rijksoverheid.

Lees hier meer over de maatregelen die Pels Rijcken al eerder nam, zoals het stoppen met het notariaat, het omarmen van een open kantoorcultuur en het opzetten van een eigen RvC: