Home Nieuws Minister Kajsa Ollongren ontvangt eerste exemplaar Van ambtenaar naar ambtenaar

Minister Kajsa Ollongren ontvangt eerste exemplaar Van ambtenaar naar ambtenaar

11 januari 2018

Den Haag, 11 januari 2018 – De Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) brengt vandaag de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uit. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren tijdens een bijeenkomst van de VA&R in Madurodam. Van ambtenaar naar ambtenaar is een handzaam en praktisch boek voor iedereen die zich bezighoudt met de arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector en die zich tijdig op de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) willen voorbereiden.  

Nu de inwerkingtreding van de Wnra wordt voorbereid, vindt de VA&R het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze wet voor de positie van de ambtenaar. De VA&R heeft 14 auteurs, afkomstig uit de wetenschap en praktijk, gevraagd om deze gevolgen vanuit verschillende perspectieven te belichten. De artikelen zijn onder redactie van Prof. Mr Barend Barentsen, mr. dr. Steven Jellinghaus, mr. Nataschja Hummel gebundeld. Onderwerpen die aan de orde komen, variëren van de ambtelijke kernwaarden en integriteit, het ontslagrecht en de arbeidsvoorwaardenvorming tot overgangsrecht en bewijsrecht.

Kennis overdragen
Bestuursvoorzitter Monique de Witte-van den Haak: "De bundel geeft inzicht in wat deze wet op verschillende gebieden concreet gaat betekenen. Het is moeilijk dat beeld helder te krijgen. De bundel beoogt daaraan een bijdrage te leveren. Ik ben er trots op dat wij als Vereniging deze bundel kunnen uitbrengen en dat leden van de VA&R deze bundel hebben geschreven. Het onderstreept het doel van de vereniging om kennis op het gebied van ambtenarenrecht in brede zin over te dragen." 

Vereniging Ambtenaar & Recht
De VA&R vormt een platform voor iedereen die zich bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Het doel van de vereniging is het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. De circa 450 leden van de VA&R komen uit de, de advocatuur, de wetenschap, rechterlijke macht, vakorganisaties, werkgeversorganisaties en de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid.

Kijk voor meer informatie op www.verenigingambtenaarenrecht.nl

De bundel is gratis (+ € 3,85 portokosten) voor leden van de VA&R en kan worden besteld door een e-mail te versturen aan verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl. Niet-leden kunnen de bundel bestellen via Celsus juridische uitgeverij voor € 35,-.