Home Nieuws Martijn Scheltema woont seminar bij over business human rights bij Doughty Street Chambers

Martijn Scheltema woont seminar bij over business human rights bij Doughty Street Chambers

25 oktober 2018

Martijn Scheltema heeft een seminar bijgewoond dat op 25 oktober in Londen werd georganiseerd door Doughty Street Chambers. Het seminar had betrekking op (de toegang tot) geschilbeslechting op het terrein van business human rights en de vele obstakels die werknemers en lokale gemeenschappen die worden geraakt door mensenrechtenschendingen in dat verband moeten trotseren. Tijdens het seminar werd onder meer het Access to Remedy fund (waarbij Martijn is betrokken) gepresenteerd. Dit fonds heeft tot doel om de toegang tot geschilbeslechting op dit terrein te verbeteren door projecten te financieren die dergelijke toegang (met name op het lokale niveau) verbeteren. Het eerste pilotproject in een steengroeve in India zal volgend jaar worden gelanceerd. Martijn heeft tijdens dit seminar tevens gesproken over het geschilbeslechtingsmechanisme van het Nederlandse kledingconvenant.