Home Nieuws Martijn Scheltema spreker op het UN Forum on Business and Human Rights

Martijn Scheltema spreker op het UN Forum on Business and Human Rights

15 november 2016

Martijn Scheltema heeft als spreker opgetreden in een panel over de rol van juristen op het UN Forum on Business and Human Rights in Geneve op 15 November. In dit panel is de rol van juristen besproken in verband met business and human rights, waaronder de functie die zij in verband met het opstellen van contracten hebben en in verband met geschilbeslechting. Hij heeft benadrukt dat de huidige contracten moeten worden verbeterd. Deze functioneren thans niet goed, bijvoorbeeld in handelsketens. In verband met geschilbeslechting is hij vooral ingegaan op door bedrijven ontwikkelde klachtenmechanismen. Deze functioneren nu vaak niet goed omdat de potentiele gebruikers daar weinig vertrouwen in hebben. Het is noodzakelijk deze gezamenlijk te ontwikkelen met deze potentiele gebruikers.