Home Nieuws Martijn Scheltema over private MVO alternatieven voor publieke regelgeving

Martijn Scheltema over private MVO alternatieven voor publieke regelgeving

25 juli 2014

Martijn Scheltema heeft gesproken op het vierjaarlijkse internationale congres van de International Political Science Association (IPSA) dat in Montreal plaatsvond van 19-25 juli. Hij is in zijn lezing ingegaan op de vraag wanneer private regels/standaarden (dat wil zeggen regels die bedoeld zijn om meermalen te worden gebruikt en ook gevolgen (kunnen) hebben voor derden en die niet door overheden worden opgesteld) een alternatief kunnen vormen voor publieke regulering (op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen) en hoe dergelijke private regels kunnen worden gehandhaafd. In het kader van die handhaving wordt veel gebruikt gemaakt van certificering. Hij heeft in het licht daarvan twee certificeringssystemen op het gebied van het tegengaan van illegale houtkap en voor het duurzaam verbouwen van koffie vergeleken (met name in verband met kosten ervan en de wijze waarop wordt gecontroleerd, alsmede in hoeverre deze in de markt zijn geaccepteerd). Ten slotte is Martijn Scheltema ingegaan op de vraag of deze regels/standaarden het beste privaat- of publiekrechtelijk kunnen worden afgedwongen.