Home Nieuws Martijn Scheltema onderwijst Chinese advocaten in Beijing

Martijn Scheltema onderwijst Chinese advocaten in Beijing

3 juli 2013

Martijn Scheltema heeft in Beijing van 15 tot 20 juni les gegeven aan ongeveer 80 Chinese advocaten. De advocaten waren afkomstig uit het hele land en hebben verschillende achtergronden.

Een deel hield zich bezig met internationale (corporate) zaken, een aantal met Chinese civiele en bestuursrechtelijke kwesties en een enkeling was strafadvocaat in meer landelijke gebieden. De colleges vonden plaats in het kader van een Chinees-Nederlands samenwerkingsprogramma (waarin onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam deelneemt) ter bevordering van de mensenrechten in China. In dat kader is Martijn onder meer ingegaan op het respecteren van mensenrechten door (internationale) bedrijven en aansprakelijkheid van de overheid, rechtsbescherming tegen de overheid alsmede de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in Nederland.