Home Nieuws Martijn Scheltema neemt deel aan bijeenkomst Europese Commissie

Martijn Scheltema neemt deel aan bijeenkomst Europese Commissie

13 maart 2015

Martijn Scheltema heeft geparticipeerd in een bijeenkomst van de Community of Practice on Co- and Self-regulation van de Europese Commissie in Brussel op 13 maart jl.

In de plenaire sessie van deze bijeenkomst is onder andere (naast bijvoorbeeld Impact assessments) de rol van de Europese Commissie op dit terrein besproken (als facilitator, als controlerende instantie en in verband met verwijzing naar zelfregulering in wetgeving). In werksessies zijn vervolgens verschillende initiatieven (zoals PEFC, duurzaam hout) geanalyseerd.