Home Nieuws Martijn Scheltema gevraagd voor opzetten mensenrechten benchmark voor investeerders

Martijn Scheltema gevraagd voor opzetten mensenrechten benchmark voor investeerders

5 december 2013

Martijn Scheltema neemt op verzoek van internationale investeerder Aviva en The London Institute of Business and Human Rights deel aan een internationale werkgroep voor het opstellen van een mensenrechten benchmark voor investeerders. Doel van deze werkgroep is om de prestaties op het gebied van mensenrechten door ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd vast te stellen (en te verbeteren). De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats in Londen op 25 november 2013. De deelnemers aan de werkgroep hebben een gevarieerde achtergrond zoals NGO's, investeerders, rating agencies, vertegenwoordigers van benchmarks op andere terreinen en onderzoekers. De werkgroep acht de ontwikkeling van een dergelijke benchmark een reële optie, maar er moet nog veel werk verzet worden om indicatoren te ontwikkelen, draagvlak te creëren en om de mensenrechtensituatie daadwerkelijk vast te stellen. In dat verband lijkt het op een goede wijze betrekken van lokale gemeenschappen die nadelen ondervinden van de activiteiten van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd noodzakelijk.