Home Nieuws Martijn Scheltema: ‘Gedreven door combinatie juridische vraagstukken en maatschappelijke ontwikkeling’

Martijn Scheltema: ‘Gedreven door combinatie juridische vraagstukken en maatschappelijke ontwikkeling’

28 februari 2024

De Chambers Global Guide 2024 is bekendgemaakt. Er staan zes advocaten van Pels Rijcken vermeld omdat zij volgens hun cliënten en relaties toonaangevend zijn in hun werk. We vroegen hen om een terug- en vooruitblik. Lees hier vandaag het verhaal van Martijn Scheltema, Business & Human Rights Law – Global Market Leaders 2024.

Een mooie plek op een ranglijst. Wat betekent dat voor jou?
Het is mooi om een band 1 ranking te krijgen. Het is niet alleen een erkenning van individueel succes, maar de toename van het aantal gerankte personen in dit veld weerspiegelt ook het toenemende juridische belang van dit onderwerp.

Wat was een belangrijke ontwikkeling in jouw werk in 2023?
Een belangrijke ontwikkeling in 2023 was de onderhandeling en besluitvorming van de Europese regelgeving met betrekking tot Business & Human Rights: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die nu is ingevoerd.

Welke juridische uitdaging raakt veel van je cliënten dit jaar?
Veel cliënten worden dit jaar geconfronteerd met uitdagingen met betrekking tot de implementatie van de CSRD. Hoewel een aantal cliënten al enige vooruitgang heeft geboekt, blijkt de uitvoering een vraagstuk. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe zij de wetgeving moeten interpreteren en implementeren.

Noem een publicatie van een collega waardoor jij weer verder kon!
De publicaties van Edward Brans over het klimaat trekken mijn aandacht.[1] De sterke verbondenheid tussen mensenrechten en het klimaat wordt in deze publicaties duidelijk zichtbaar. Het is interessant om te zien hoe deze onderwerpen met elkaar verweven zijn en hoe ze elkaar wederzijds beïnvloeden.

De reviews zijn lovend. Welke drijfveren van jou schuilen hierachter?
Als we als samenleving niet willen dat er concurrentievoordeel mogelijk is door bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en het veronachtzamen van milieu-impact, dan moeten we dat samen goed regelen en organiseren. Daar is nog veel winst te halen. Er is wel steeds meer wet- en regelgeving en er zijn steeds meer bedrijven die naast een winstoogmerk, streven naar maatschappelijk toegevoegde waarde. Wat mij persoonlijk drijft is mijn juridische expertise in te zetten voor bedrijven en overheden die daarmee bezig zijn. Het brengt mijn interesse voor juridische vraagstukken samen met de persoonlijke wens om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling op gebied van mensenrechten en milieu.

Welk (nieuw) boek gaan we ooit nog lezen van jouw hand?
Dit wordt een boek waarin ik inga op (komende) nationale en Europese regelgeving op dit terrein.


[1] Zie bijvoorbeeld Brans, E. (2022). Climate Change Liability, Negative Emissions and Biodiversity Restoration. Case note on: District Court The Hague , 26/05/21 (Milieudefensie/Shell). Journal for European Environmental and Planning Law, 19(4), 311-336.
Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail