Home Nieuws Martijn Scheltema deelt visie mensenrechten

Martijn Scheltema deelt visie mensenrechten

5 januari 2016

Martijn Scheltema heeft op 3 december deelgenomen aan de vergadering van de Advisory Board on Human Rights van de American Bar Association (ABA) in Washington. Deze vereniging, die over de regels voor Amerikaanse advocaten gaat, vergadert doorgaans vooral met advocaten uit de Verenigde Staten. Het was een eer om de hele dag met zo'n 20 andere advocaten, bedrijfsjuristen en vertegenwoordigers van NGO's en van de ABA te spreken over een dergelijk belangrijk en actueel onderwerp.

Tijdens deze vergadering kwamen twee projecten aan de orde waarin Martijn participeert. Het ene project omvat het ontwikkelen van beginselen voor deugdelijk contracteren omtrent mensenrechtenbescherming in handelsketens. Het andere project behelst de rol van arbitrage naar aanleiding van mensenrechtenschendingen. Martijn heeft de aanwezigen meegenomen in zijn visie en toegelicht waar men nog tegenaan loopt en wat er anders en beter kan.

Het voornemen bestaat om in maart 2017 een internationale conferentie in Den Haag te organiseren over de rol van arbitrage en mensenrechtenbescherming in handelsketens. Pels Rijcken deelt graag haar kennis en expertise op dit gebied. Het past bij onze visie om op een betrokken wijze in de samenleving te staan en waar mogelijk bij te dragen.