Home Nieuws Liesbeth Schippers spreekt op het Nationaal Deltacongres 2017

Liesbeth Schippers spreekt op het Nationaal Deltacongres 2017

3 november 2017

Op uitnodiging van Deltacommissaris Wim Kuijken sprak Liesbeth Schippers tijdens het Nationaal Deltacongres 2017 voor ruim 1500 mannen en vrouwen uit de waterwereld. Met de boodschap "Laat het juridische nooit een belemmering zijn voor het publieke belang", deelde Liesbeth in de gesproken column 'Plensbuibestendig' haar visie op het werken aan de uitvoering van het Deltaprogramma 2018 en hoe met het oog op de klimaatverandering de Omgevingswet het verbinden van ruimte en water mogelijk maakt, ook nu al!

In haar column deelt Liesbeth hoe men nu met het gedachtengoed van de Nieuwe Omgevingswet aan de slag kan:

  • Maak een Omgevingsvisie, met beleid dat klimaatadaptatie verknoopt met andere opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals stedelijke vernieuwing, energietransitie, bereikbaarheid.
  • Stel flexibele omgevingsplannen vast, zodat de markt met innovatieve oplossingen komt: niet alleen die nieuwe woonwijk, maar meteen ook voorzieningen die rekening houden met, of zelfs nuttig gebruik maken van, plensbuien en hittegolven.
  • Bedenk omgevingswaarden voor het omgaan met water, zoals hergebruik van regenwater, groene daken of een rem op het almaar toevoegen van verharding. Stel een programma op om die omgevingswaarden ook te halen.
  • Werk aan die belangrijke pijler van de Omgevingswet: vertrouwen: door de omgeving te laten participeren, initiatieven op te halen en daar ook iets mee te doen.
  • Anticipeer al een beetje op het projectbesluit dat de Omgevingswet introduceert: het ultieme integrale besluit dat meteen doorwerkt in het omgevingsplan.

Lees hier de gesproken column Plensbuibestendig.