Home Nieuws Legitimiteit en effectiviteit van internationale private normen in het bestuursrecht

Legitimiteit en effectiviteit van internationale private normen in het bestuursrecht

31 mei 2016

Martijn Scheltema heeft op 20 mei 2016 zijn preadvies over internationale private normen in het bestuursrecht voor de Vereniging voor bestuursrecht verdedigd. Dergelijke normen zijn mede door private partijen opgesteld (bijvoorbeeld keurmerken als UTZ en Fairtrade, maar ook technische certificering zoals bij de Fyra heeft plaatsgevonden) en worden binnen het bestuursrecht steeds belangrijker, bijvoorbeeld als invulling van open normen of als aanvulling (en deels vervanging) van het publieke toezicht. De vraag rijst echter hoe legitiem en effectief dergelijke private normen zijn. In het preadvies is deze vraag vanuit het perspectief van de regelgever, de toezichthouder en de bestuursrechter belicht. Tijdens de jaarvergadering op 20 mei is de praktische relevantie van dit onderwerp geïllustreerd aan de hand van Airbnb en de problemen die dit in gemeenten veroorzaakt. Daarbij is toegelicht waarom internationale private normen zouden kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Lees hier de conclusie van het preadvies