Home Nieuws Lancering kijkopkei.nl

Lancering kijkopkei.nl

13 juli 2016

Op 12 juli 2016 zijn de wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) goedgekeurd door de Eerste Kamer. Begin 2017 gaan de eerste digitale procedures van start. In de aanloop naar de daadwerkelijke invoering van digitaal procederen lanceert kantoor de website kijkopkei.nl, een spin off van Cassatieblog met informatie over de digitale procesvoering én de inhoudelijke wijzigingen van het civiele procesrecht. Wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe procederen, lees dan de berichten op www.kijkopkei.nl.

Pels Rijcken houdt de ontwikkelingen rondom de digitalisering van de Rechtspraak nauwlettend in de gaten. Ons KEI-team treft voorbereidingen om de werkprocessen van Pels Rijcken tijdig aan te passen en diverse kantoorgenoten schreven publicaties over het project KEI. Als één van de voortrekkers van het advocatuurlijke samenwerkingsverband Silex is Pels Rijcken bovendien een actieve gesprekspartner van de Rechtspraak in het ontwikkelingsproces van Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt. Een platform waar de digitale ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en worden beschreven is de website www.kijkopkei.nl. Hierop is alle informatie over de invoering van de digitale procesvoering en het nieuwe civiele procesrecht te vinden.