Home Nieuws Lancering Hague Rules on Business Human Rights

Lancering Hague Rules on Business Human Rights

De Hague Rules on Business Human Rights zijn officieel gepresenteerd tijdens een druk bezocht symposium dat werd georganiseerd door het Permanente Hof van Arbitrage (PCA) in het Vredespaleis op 12 december. De Secretaris-Generaal van het Permanente Hof opende de bijeenkomst. De voorzitter van de internationale commissie die de regels opstelde, Bruno Simma, bood aan dr. Bahia Tahzib-Lie, mensenrechtenambassadeur van Nederland, en Saskia Bruines, wethouder en loco-burgemeester van Den Haag de eerste exemplaren aan. De commissie die de regels opstelde, had een diverse achtergond en een wereldwijde spreiding. De regels omvatten een nieuw flexibel consensueel mechanisme voor zowel kwetsbare groepen als bedrijven in overeenstemming met een op de United Nations Guiding Principles on Business Human Rights gebaseerde verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren door middel van een nieuwe set van arbitrageregels die kunnen bijdragen aan het vullen van de leemte die thans nog bestaat op het terrein van bindende geschillenbeslechting. Martijn Scheltema was lid van de commissie die de regels opstelde. De regels kunnen hier worden gevonden.