Home Nieuws Lückerath-Rovers wordt voorzitter raad van commissarissen Pels Rijcken

Lückerath-Rovers wordt voorzitter raad van commissarissen Pels Rijcken

1 juli 2022
Mijntje Lückerath-Rovers


Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is per 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van Pels Rijcken. Ze zal als voorzitter de verdere samenstelling van de RvC ter hand nemen. Pels Rijcken is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat een RvC met externe toezichthouders instelt.

Bijzondere governance

Met een RvC introduceert Pels Rijcken structureel en geïnstitutionaliseerd toezicht, controle en advies binnen de organisatie. Het betreft een voor de advocatuur bijzondere governancestructuur. Voor de RvC worden drie leden benoemd, waarvan Lückerath-Rovers nu de eerste is.

Bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage: “Met het instellen van een RvC met een voorzitter van buiten de advocatuur halen we de blik van buiten naar binnen. De kritische en opbouwende blik van Mijntje Lückerath-Rovers gaat ons bovendien helpen de organisatie verdergaand te professionaliseren. Ook haar zeer brede kennis en ervaring met toezicht is voor ons een belangrijk gegeven. We zijn daarom verheugd met haar komst.”

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers: “Pels Rijcken staat voor een interessante uitdaging. Het nieuwe bestuur maakt de gedurfde stap om een RvC in te stellen. Nadat ik mij verzekerd heb van de intenties van het bestuur, namelijk dat ze hierin echt vooruit en voorop willen lopen, wil ik daar graag bij helpen. Met mijn achtergrond, theoretische kennis en praktische ruime ervaring als commissaris, denk ik dat ik mee kan sturen op de juiste check and balances.”

Doel RvC

De RvC is bedoeld om met een blik van buiten een klankbord te zijn voor het bestuur, tegenspraak te bieden en gevraagd en ongevraagd advies te geven. De RvC zal worden belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert. Ook zal de RvC toezicht houden op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en het informatiebeveiligingsbeleid.

Onderdeel van breder pakket

Het instellen van een RvC maakt deel uit van een breder pakket van maatregelen op het gebied van de governance van Pels Rijcken. Recent werd Yolanda Paulissen benoemd als extern bestuurder en Emmeline van Heukelem als Directeur Risk and Compliance. Bovendien werd besloten tot het afstoten van het notariaat, wat per vandaag is afgerond.

Over Pels Rijcken

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kortweg Pels Rijcken, levert juridische diensten en advocatuurlijke bijstand aan de Nederlandse Staat en honderden andere cliënten zoals semi-overheden, ngo’s en (internationaal) bedrijfsleven. Er werken bij ons bijna 300 mensen, van wie het merendeel als advocaat. Pels Rijcken is het kantoor van de landsadvocaat, waardoor de Nederlandse Staat een belangrijke cliënt is. Onze omzet in 2020 bedroeg 59,4 miljoen euro. Als onafhankelijk advocatenkantoor onderscheiden we ons door onze juridische expertise en bijzondere affiniteit met maatschappelijke, juridische vraagstukken.

Over Mijntje Lückerath-Rovers

Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Ze heeft een financiële achtergrond en sinds 2007 is zij zich steeds meer gaan toeleggen op onderwijs en onderzoek gericht op corporate governance. Zij is lid van de RvC van NRC Media, Diergaarde Blijdorp en het Erasmus MC. Voorheen was zij onder meer lid van de RvC van Achmea en de Visitatiecommissie Kwaliteit van Rechtspraak (in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak).

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail