Home Nieuws Kroniek over onteigeningsjurisprudentie

Kroniek over onteigeningsjurisprudentie

15 februari 2016

In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2015 verschenen van de hand van Martijn Scheltema, Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Ruben Wiegerink, Lisette Baljon en Karin Haan.

In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken van 2015 met betrekking tot het onteigeningsprocesrecht en de schadeloosstelling besproken. Ook wordt ingegaan op de langverwachte arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2016 over eliminatie van bestemmingsplannen.

Over de jaren 2010 t/m 2014 is eerder in het Tijdschrift voor Bouwrecht een Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen (TBR 2011/21, TBR 2012/26 en TBR 2013/22, TBR 2014/20, TBR 2015/18 en TBR 2016/20).

Bron: Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2015, mr. M.W. Scheltema,  mr. M. Rus-van der Velde,  mr. J.S. Procee,  mr. R.T. Wiegerink,  mr. L. Baljon,  mr. K.E. Haan, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 2 - februari 2016 (TBR 2016/20)."

Klik hier om het artikel te lezen