Home Nieuws Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid

31 maart 2022

In het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2022/75) is de Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid van Elisabeth Pietermaat en Nina Bontje gepubliceerd. In deze kroniek, die de periode van 11 februari 2021 tot en met 4 februari 2022 bestrijkt, bespreken zij de relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), politieke openbaarheid en procedurele openbaarheid. Daarnaast bespreken zij rapporten van de Nationale Ombudsman over behoorlijk overheidshandelen. In de kroniek wordt ook aandacht besteed aan de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei aanstaande in werking treedt en de Wob vervangt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Elisabeth of Nina.