Home Nieuws Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 gepubliceerd

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 gepubliceerd

19 februari 2015

In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 verschenen van de hand van Martijn Scheltema, Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Ruben Wiegerink en Karin Haan.

De kroniek behandelt de in 2014 gewezen arresten en belangrijke uitspraken van lagere rechters. Allereerst komt het onteigeningsprocesrecht aan de orde. Vervolgens wordt het schadeloosstellingsrecht besproken. Ten slotte wordt kort ingegaan op de 'onteigening' van SNS Reaal en SNS Bank.

Ook over de jaren 2010 t/m 2013 is in het Tijdschrift voor Bouwrecht een Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen (TBR 2011/21, TBR 2012/26m TBR 2013/22 en TBR 2014/20).