Home Nieuws Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013

14 februari 2014

In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013 verschenen van de hand van Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Martijn Scheltema, Ruben Wiegerink en Myrthe van der Werf.

In deze kroniek komt allereerst het onteigeningsprocesrecht aan de orde en vervolgens wordt het schadeloosstellingsrecht besproken. Tenslotte komen onderwerpen aan de orde die niet in één van beide categorieën zijn in te delen. De kroniek behandelt de in 2013 gewezen arresten en belangrijke uitspraken van lagere rechters. Ook over de jaren 2010 t/m 2012 is in het Tijdschrift voor Bouwrecht een Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen (TBR 2011/21, TBR 2012/26 en TBR 2013/22).

Bron: Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013, M. Rus-van der Velde, J.S. Procee, mr. M.W. Scheltema, R.T. Wiegerink en mr. M.C. van der Werf, Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, afl. 2 (nr. 2013/20).