Home Nieuws Kroniek Handhaving van bestuursrecht

Kroniek Handhaving van bestuursrecht

27 september 2022

In het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2022/224) is de halfjaarlijkse Kroniek Handhaving van bestuursrecht van Marije Batting, Katrien Winterink en Carola de Rond verschenen, voorbereid met hulp van Marije van Mannekes en Ingrid Hasker. Hierin bespreken zij de relevante ontwikkelingen op het gebied van handhaving en toezicht binnen het bestuursrecht.

In de kroniek wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het evenredigheidsbeginsel, de internetconsultatie Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen, diverse conclusies gevraagd door de hoogste bestuursrechters en algemene publicaties over toezicht en handhaving. Ook beschrijven zij de laatste stand van zaken van onderwerpen zoals toezicht en opsporing, het belanghebbende- en besluitbegrip, bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

De kroniek is beschikbaar via de website van Wolters Kluwer.

Heeft u vragen over (aanverwante) onderwerpen die in deze kroniek aan bod komen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail