Home Nieuws Kroniek Handhaving Bestuursrecht Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Kroniek Handhaving Bestuursrecht Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

21 februari 2022

In het nieuwste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht is de halfjaarlijkse kroniek over de Handhaving van bestuursrecht verschenen. Marije Batting, Katrien Winterink en Carola de Rond hebben, met hulp van Marije van Mannekes en Ingrid Hasker, ook weer deze halfjaarlijkse kroniek handhaving van het bestuursrecht verzorgd (NTB 2022/43). De kroniek beslaat de periode van 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021.

In deze kroniek gaan de auteurs in op de ontwikkelingen in de wetgeving, literatuur en rechtspraak van de hoogste bestuursrechters over de handhaving van bestuursrecht. In deze editie wordt onder meer aandacht besteed aan het Coalitieakkoord, toezicht en opsporing, het belang en het besluitbegrip binnen de algemene bepalingen van de handhaving, bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

De kroniek is hier te lezen.

Heeft u vragen over (aanverwante) onderwerpen die in deze kroniek aan bod komen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.