Home Nieuws Katrien Winterink benoemd tot counsel

Katrien Winterink benoemd tot counsel

20 januari 2023

Katrien WinterinkKatrien Winterink is per 1 januari 2023 benoemd tot counsel. Katrien is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij richt zich met name op het milieuaansprakelijkheidsrecht, milieuhandhaving en bodemrecht.

Katrien heeft diverse overheden bijgestaan bij de juridische afhandeling van grote milieurampen die zich in Nederland hebben voorgedaan. Daarnaast staat Katrien gemeenten, provincies en rijksoverheden bij in overheidsaansprakelijkheidsprocedures.

Katrien: “Ik vind het een enorme eer dat ik tot legal counsel ben benoemd. Ik behandel veel complexe milieu- en overheidsaansprakelijkheidszaken die zich bevinden op het snijvlak van het civiele recht en het bestuursrecht. Een goede samenwerking met cliënten, deskundigen en kantoorgenoten die gespecialiseerd zijn op andere rechtsgebieden is daarbij essentieel. Ik zie ernaar uit om daar vanuit mijn nieuwe rol verder invulling aan te geven.”

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail