Home Nieuws Is mijn lijn op orde?

Is mijn lijn op orde?

16 juni 2017

In de column Is mijn lijn op orde? stelt Liesbeth Schippers dat je besluiten over ruimtelijke projecten niet langs de rechter krijgt met mooie juridische betogen, maar dat de kans op een positief oordeel van de rechter het grootst is als tijdens het planvormingsproces inzichtelijke afwegingen zijn gemaakt en helder onderzoek is gedaan.

Downloads

Column Liesbeth Schippers in Toets