Home Nieuws Is de positie van de vennootschap onder firma te zwak?

Is de positie van de vennootschap onder firma te zwak?

20 april 2016

Arie Tervoort behandelt in zijn boekrecensie het recent verschenen proefschrift 'De positie van de vennootschap onder firma' van mr. Priscilla Mathey-Bal. Dit boek biedt een integraal overzicht van het rechtsregime dat van toepassing is op de VOF en haar vennoten. Tervoort: "Haar beschouwingen zijn waardevol, helder, innovatief en bijzonder nuttig voor de verdere rechtsontwikkeling."

Proefschrift Mathey-Bal

Op 25 januari 2016 verdedigde mr. Priscilla Mathey-Bal haar proefschrift met bovenvermelde titel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotores waren Prof. mr. dr. J.B. Wezeman en Prof. mr. dr. H.E. Boschma. In haar proefschrift stelt zij als centrale onderzoeksvraag aan de orde, wat de positie van de VOF is op een viertal rechtsgebieden, te weten het privaatrecht, het vennootschapsrecht, het publiekrecht en het Europese recht.

De positie van de vennootschap onder firma

In het kielzog van die centrale vraag onderzoekt Mathey-Bal voor elk van deze rechtsgebieden of de positie van de VOF moet worden versterkt, en zo ja, op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Daarbij doelt zij vooral op de zelfstandige positie van deze rechtsfiguur jegens haar vennoten en jegens derden. Mathey-Bal behandelt haar onderzoeksvragen in tien hoofdstukken van het proefschrift, die systematisch en overzichtelijk zijn opgezet. "Mr. Priscilla Mathey-Bal heeft zich wederom een grondig kenner van het Nederlandse personenvennootschapsrecht getoond.", aldus Tervoort.

Deze boekrecensie van Arie Tervoort over 'De positie van de vennootschap onder firma' is gepubliceerd in het 4e nummer van dit jaar van het tijdschrift Ondernemingsrecht, waarvan de gedrukte versie is gedateerd op 29 maart 2016.