Home Nieuws Internationale workshop over private duurzaamheids- en MVO-initiatieven

Internationale workshop over private duurzaamheids- en MVO-initiatieven

6 oktober 2014

Martijn Scheltema heeft deelgenomen aan en een inleiding verzorgd op een internationale interdisciplinaire workshop over de effectiviteit van private initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De workshop is georganiseerd door de universiteit van Leuven en heeft plaatsgevonden van 1-3 oktober.

Het ging met name over private standaarden in en certificering van handelsketens voor landbouwproducten en hout. Vanuit verschillende disciplines is onderzoek gepresenteerd over dit onderwerp, deels naar feitelijke gevolgen van deze initiatieven in de landen van oorsprong en deels meer conceptueel. In de workshop bleek dat de meeste wetenschappers, die al lange tijd met dit onderwerp bezig zijn, tot nu toe nog weinig aandacht hebben gehad voor de juridische aspecten van dit onderwerp. Martijn heeft hen daarover bijgepraat en dat leverde bij een aantal van hen direct aardige ideeën op voor (gezamenlijk) verder onderzoek. Tevens heeft hij uiteengezet dat voor de bestudering van de effectiviteit van deze initiatieven een  geïntegreerde interdisciplinaire methode gewenst is en heeft hij de contouren daarvan geschetst.