Home Nieuws Integriteit

Integriteit

11 maart 2014

Integriteit klinkt zo vanzelfsprekend. Toch wijst de praktijk uit dat niet altijd gemakkelijk is vast te stellen wat nu wel of niet integer is.

Op het snijvlak van politiek en recht beschikken wij over ruime expertise en ervaring. Bestuurders en bestuursorganen weten ons in dit soort situaties daarom met regelmaat te vinden met vragen, zoals bijvoorbeeld:

 • Op welke wijze kan een wethouder zijn zakelijke belangen elders onderbrengen?
 • Mag de voorzitter van een door de gemeente gesubsidieerde stichting raadslid zijn?
 • Mag een raadslid als onderaannemer werkzaamheden verrichten voor een contractpartner van de gemeente?
 • Wanneer is er sprake van het als vertegenwoordiger of middellijk aangaan door een raadslid van een verboden overeenkomst in de zin van artikel 15 Gemeentewet?
 • Hoe verhouden de regels in de gedragscode zich tot de verboden uit de Gemeentewet?
 • Mag de echtgenote van de vaste notaris van de gemeente raadslid zijn?
 • Mag een raadslid gebruik maken van geheime informatie die is uitgelekt?
 • Wat is de status van geheime informatie als de geheimhouding niet wordt bekrachtigd?
 • Zijn documenten gewisseld tijdens de onderhandelingen over een nieuw college openbaar?
 • Wat moet een burgemeester doen als hij vermoedt dat een wethouder of raadslid niet integer handelt?
 • Welke gevolgen kunnen/moeten worden verbonden aan niet integer handelen?

Mocht u de komende periode met deze of soortgelijke vragen worden geconfronteerd, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jean-Paul Heinrich of Elisabeth Pietermaat.