Home Nieuws Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht verschenen

Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht verschenen

3 april 2015

Op woensdag 1 april 2015 is de vierentwintigste druk verschenen van Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht van W. Hugenholtz en W.H. Heemskerk (Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015). Deze uitgave is voortgezet door Willem Heemskerk met medewerking van Anna van Duin, Roos Lawanten en Ines Blomsma.

De opzet van het boek is niet fundamenteel veranderd; het is nog steeds bestemd voor de rechtenstudent en de praktijkjurist. Uiteraard is dit boek ook een goed naslagwerk voor andere juristen. Wel is meer  aandacht besteed aan een aantal onderwerpen, zoals art. 843a Rv, de Europese dimensie van ons procesrecht en het IE-procesrecht. Ook zijn een aantal recente ontwikkelingen uitgebreid besproken, waaronder de nieuwe Advocatenwet, de versterking van de cassatierechtspraak en de wijzigingen in het arbitragerecht.