Home Nieuws Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening

Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening

26 juli 2021

Pels Rijcken advocaten Edward Brans en Matthijs Timmer hebben samen met Rieneke Jager een bijdrage geleverd aan de juli 2021 editie van het Tijdschrift voor Bouwrecht.

De bijdrage gaat in op de rol die het warmteplan speelt bij de verduurzaming van de warmtevoorziening. Niet alleen wordt stilgestaan bij de vraag wat een warmteplan is en hoe de gemeente met dit instrument haar energiebeleid kan sturen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe een warmteplan juridisch te kwalificeren is.

Verder signaleren Edward, Matthijs en Rieneke dat er (inmiddels) met gebruik van warmteplannen ook wordt ingezet op de verduurzaming van al bestaande - veelal oudere - warmtenetten en voorts dat warmteplannen kunnen aanzetten tot innovatie voor wat betreft de wijze waarop een gebouw kan worden verwarmd. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van het warmteplan onder de Omgevingswet, de aansluitplicht onder het Besluit bouwwerken leefomgeving en op het Wetsvoorstel Collectieve warmtevoorziening, ook wel aangeduid als de Warmtewet 2.0.

De volledige bijdrage is te vinden op de website van IBR Tracker. Inloggen is hiervoor noodzakelijk.