Home Nieuws Handreiking Van Wob naar Woo gepubliceerd

Handreiking Van Wob naar Woo gepubliceerd

23 maart 2021

De Wet open overheid (Woo) moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid aan. Het oorspronkelijke, in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel Woo is daarmee inmiddels fors gewijzigd. De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. De Eerste Kamer zal naar verwachting op 6 april 2021 een aanvang maken met de behandeling van de Woo.

Gemeenten krijgen na de inwerkingtreding van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo, heeft de VNG in samenwerking met Pels Rijcken de handreiking Van Wob naar Woo (zie downloads) uitgebracht. Deze juridische handreiking voor gemeenten beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er zal veranderen ten opzichte van de Wob. Het geeft een handzaam overzicht van wat er nu moet gebeuren om de Woo straks goed te kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt er onder meer ingegaan op de verplichting om documenten actief, uit eigen beweging, openbaar te maken. Ook het belang van een goede informatiehuishouding, de rol van het ‘Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding’ en de nieuwe uitzonderingsgronden van de Woo komen in de handreiking aan bod.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Elisabeth Pietermaat. Ook vindt u meer informatie op onze expertisepagina Openbaarheid van bestuur.