Home Nieuws Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie gepubliceerd

Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie gepubliceerd

19 september 2017

Pels Rijcken heeft voor Sociaal Werk Nederland de gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied in kaart gebracht in de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie.

Deze handreiking geeft antwoord op alle juridische vragen en is gemaakt voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. Voor ondernemers peuterspeelzalen en kinderopvang is dit een handige basis voor het gesprek met hun gemeenten.

Daarnaast organiseert Sociaal Werk Nederland op 17 november 2017 het congres De Harmonisatie in Perspectief. Pels Rijcken verzorgt tijdens dit congres twee deelsessies. U kunt daar terecht met alle vragen naar aanleiding van de handreiking.

Wilt u meer informatie over de handreiking of het congres? Neemt u dan contact met ons op via 070-515 3000.

Downloads

Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie
Persbericht