Home Nieuws Grootschalige energie-inkoop: Iman Brinkman geeft tips en tricks

Grootschalige energie-inkoop: Iman Brinkman geeft tips en tricks

31 oktober 2014

De liberalisering van de energiemarkt heeft de afnemers van energie weliswaar keuzevrijheid gebracht, maar de inkoop van energie werd niet vereenvoudigd. De vrije markt functioneert binnen kaders van uitgebreide regulering, zoals de Gaswet, Electriciteitswet 1998 en de Warmtewet. De inkoop van energie vergt een veelheid van afwegingen, ook juridische. Iman Brinkman geeft in dit artikel enkele 'tips & tricks' voor het maken van de juiste afwegingen op juridisch vlak bij grootschalige energie-inkoop.