Home Nieuws Gemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd

Gemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd

27 februari 2015

Robin Aerts, Floris Sepmeijer en Josien van der Werff hebben voor het vakblad De Gemeentestem (aflevering 7416; uitgever Wolters Kluwer) het artikel Gemeenten en  samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd geschreven.

Bij bouwprojecten is er veelal een samenwerkingsovereenkomst tussen een gemeente en één (of meer) projectontwikkelaars. De gemeente stelt de ruimtelijke kaders op om de ontwikkelingen mogelijk te maken en geeft daarnaast eventueel gronden uit voor de voorgenomen gebiedsontwikkeling. De projectontwikkelaar is (vaak) verantwoordelijk voor het realiseren van het project. Door de economische crisis rijzen er uiteenlopende vragen op verschillende rechtsgebieden met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomsten.

In dit artikel worden zowel de bestuurs- als de civielrechtelijke vragen behandeld die kunnen ontstaan bij de uitvoering en afwikkeling van samenwerkingsovereenkomsten. Eerst wordt antwoord gegeven op de vragen 'Hoe gaat de bestuursrechter om met de vraag of er behoefte bestaat aan een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling?' en 'Hoe moet deze behoefte worden aangetoond?'. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inhoud en de reikwijdte van inspanningsverplichtingen van gemeenten bij samenwerkingsovereenkomsten. Vervolgens komen  uitlegkwesties van samenwerkingsovereenkomsten aan de orde en - daarmee samenhangend -de vraag of ontbinding door partijen mogelijk is als gevolg van de huidige marktomstandigheden.  Ook de rol van artikel 6:258 BW in dit verband wordt besproken, evenals de rol van hoedanigheid van partijen. Het artikel eindigt met een conclusie.