Home Nieuws Geluidproductieplafonds-stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2

Geluidproductieplafonds-stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2

12 februari 2014

In het tijdschrift Milieu en Recht 2014, afl. 1 is een artikel verschenen van Hanny Geerdink en Dirk van Brederode getiteld: `Geluidproductieplafonds; Stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2’.

SWUNG-1 (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid, deel 1) is een stelsel van nieuwe en reeds bestaande regelgeving op het gebied van geluid dat 1,5 jaar geleden van kracht werd. Met SWUNG-1 is een nieuw instrument geïntroduceerd; de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur. De geluidproductieplafonds geven de maximaal toegestane geluidproductie aan die een weg in beheer bij het Rijk of een hoofdspoorweg mag voortbrengen op referentiepunten, die gelegen zijn aan weerszijden van de hoofd(spoor)weg.

In dit artikel wordt door Hanny en Dirk de systematiek van SWUNG-1 besproken, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de geluidproductieplafonds. Ook komen de eerste uitspraken die zijn gewezen over geluidproductieplafonds aan de orde. Verder lichten auteurs toe wat de consequenties van SWUNG-1 zijn voor lagere overheden. Daarnaast blikken de auteurs vooruit naar een wetsvoorstel voor de invoering van SWUNG-2, dat voorziet in herziening van de geluidregelgeving voor decentrale infrastructuur en industrielawaai.

Bron: J.H. Geerdink en D.N. van Brederode, `Geluidproductieplafonds; Stand van zaken
SWUNG-1 en SWUNG-2', Milieu en Recht 2014/2