Home Nieuws Europese Commissie keurt voorgenomen oprichting van Invest-NL goed

Europese Commissie keurt voorgenomen oprichting van Invest-NL goed

6 juni 2019

De Europese Commissie heeft onder de Europese staatssteunregels haar goedkeuring verleend voor de voorgenomen oprichting van de financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. Op 21 mei jl. heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de Machtigingswet oprichting Invest-NL aangenomen. De wet ligt ter behandeling in de Eerste Kamer.

De Staat zal 100% van de aandelen in de instelling houden en een eigen vermogen verschaffen ter waarde van 1,7 miljoen euro in verschillende tranches. Invest-NL zal zich richten op twee doelen: het faciliteren van activiteiten van ondernemingen bij grote maatschappelijke transities (zoals de energietransitie); en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en doorgroeiende bedrijven. Daarnaast zal de instelling Nederlandse deelname aan Europese investeringen zoals investEU faciliteren.

De Europese Commissie oordeelt dat de oprichting van Invest-NL een geschikte en proportionele oplossing is voor het financieren van bedrijven die te maken hebben met marktfalen. Invest-NL zal waarborgen implementeren om te zorgen dat de steun van de Staat geen negatieve gevolgen heeft voor private investeerders. Op grond hiervan is de Commissie van mening dat de maatregel in overeenstemming is met het Europese staatssteunrecht.

Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Commissie

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail