Home Nieuws Eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende

Eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende

16 oktober 2013

In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid 2013 afl. 4 is een artikel verschenen van Jelmer Procee in samenwerking met mr. J.R. Vermeulen (Lawton advocaten) getiteld “Weg is weg: eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende”.

Het artikel is een vervolg op het door Jelmer geschreven preadvies getiteld "De eliminatie van het bestemmingsplan bij de waardebepaling" dat op 8 maart 2013 is verdedigd en waar mr. Vermeulen optrad als referent. Dit preadvies is recent in boekvorm verschenen bij het Instituut voor Bouwrecht.

Het artikel en het preadvies gaan uitgebreid in op de rol die het bestemmingsplan speelt bij de waardebepaling van onroerende zaken vanaf de invoering van de Onteigeningswet. Auteurs betogen dat de recente jurisprudentie van de Hoge Raad over dit onderwerp een breuk vormt met het verleden en gaan in op de consequenties van deze nieuwe jurisprudentie voor de waardebepaling en op de wenselijkheid daarvan.

Bron: J.R. Vermeulen en J.S. Procee, "Weg is weg: eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende", O&A 2013/4, p. 177 - 190 en J.S. Procee, De eliminatie van het bestemmingsplan bij de waardebepaling, in: J.S. Procee en S. Verbist, Het eliminatiebeginsel in Nederland en België, IBR 2013, p. 1 - 54.