Home Nieuws Eerste juridische successen bij blockchainpilots

Eerste juridische successen bij blockchainpilots

5 mei 2017

Juridische zaken worden meestal pas tijdens of aan het einde van een IT-project aangekaart. Regelmatig moeten dan op het laatste moment nog zaken aangepast worden. Dat kost tijd en geld. Om dit te voorkomen brengt Pels Rijcken, specialist op het gebied van digitalisering, juist vooraf in kaart wat het juridische speelveld is bij IT-ontwikkelingen. Hierin werken zij nauw samen met de business en ICT om eventuele obstakels vooraf weg te nemen. Zo hebben enkele gemeenten reeds succesvol hun data en applicaties gemigreerd naar de cloud en ziet Pels Rijcken ook de eerste successen bij blockchainpilots.

Proactief in plaats van de showstopper
"Vaak zijn wij als juristen aan het eind van een traject de showstopper", vertelt Sandra van Heukelom, partner bij Pels Rijcken. "De juridische controle brengt vaak kwesties aan het licht die aanpassingen vereisen. Het is natuurlijk veel handiger als de ontwikkelaars deze juridische zaken vooraf kennen. Een speciaal digialiseringsteam bij Pels Rijcken brengt daarom deze juridische zaken van te voren in kaart en denkt pro-actief mee in plaatst van showstoppers te creëren. Wij zien nu bijvoorbeeld dat veel blockchain pilots tegen juridische vragen aanlopen die een uitdaging vormen maar zeker geen beperking hoeven te betekenen."

Transparante overheid en privacy
"Er zijn twee kernpunten die we telkens tegenkomen bij IT-ontwikkeltrajecten bij de overheid. Enerzijds willen we een zo open en transparant mogelijke uitvoering, anderzijds moet de privacy van de burger goed bewaakt worden." Dit zijn aspecten die ook aan de orde komen bij blockchain. Pels Rijcken gaat bij een aantal pilots nu checken wat de juridische scope is waarbinnen dit technisch uitgevoerd kan worden. "Natuurlijk is iedere overheidsorganisatie weer anders waardoor het altijd juridisch maatwerk blijft. Om de technische uitvoering daadwerkelijk te kunnen controleren zijn en worden enkele van onze juristen zelf ook opgeleid tot programmeur. Dit brengt veel efficiency; juristen kunnen zelf - tijdens de ontwikkeling - zaken al juridisch controleren en daar waar nodig, bijsturen."

Creatieve oplossingen
IT-kwesties vragen vaak om een creatieve oplossing op juridisch gebied. Het is belangrijk om vooraf al helder te hebben waar de juridische obstakels kunnen zijn zodat een veilige en werkbare toepassing ontwikkeld kan worden. "Bij blockchain gaan die vraagstukken veelal over identiteit, maar op dat vlak kan de blockchain ook veel meerwaarde brengen. De blockchain heeft bijvoorbeeld de potentie om een zaken als geboorteakten, huwelijksovereenkomsten en andere juridische documenten te digitaliseren. Middels smart contracts kan een groot deel van de informatie die nodig is voor dit soort akten automatisch geverifieerd en verwerkt worden."

Ben goed voorbereid op de blockchain en geef daarvoor nu al ruimte
Bij veel technologische ontwikkelingen is het natuurlijk de vraag óf je daar als overheid mee aan de slag moet. Wat vandaag nog technologisch actueel is, kan morgen verouderd zijn. "De blockchain komt nu echter in een razend tempo op, daar is bijna geen ontkomen meer aan. Het is belangrijk dat bestuurders voor deze ontwikkelingen nu al ruimte geven, zodat je als overheid straks goed voorbereid bent. Daarbij is het belangrijk vooraf te weten onder welke voorwaarden de technologische ontwikkeling in juridisch opzicht veilig en compliant kan worden uitgevoerd."

Juridisch certificaat
Op juridisch vlak kan Pels Rijcken nu al helpen met de voorbereiding van de uitrol van blockchainpilots, onder anderen door een juridisch certificaat op te stellen voor processen die met blockchaintechnologie worden ondersteund. Met zo'n certificaat wordt aangegeven onder welke voorwaarden de technologische ontwikkeling in juridisch opzicht solid en sound kan worden uitgevoerd. Dat geeft zekerheid vooraf en voorkomt een hoop gedoe en vertraging

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze themapagina Digitale transformatie.