Home Nieuws Eerdere verschijningsdata publicaties Klimaat- en energietransitie

Eerdere verschijningsdata publicaties Klimaat- en energietransitie

1 mei 2017

Zomer 2016 - ENSOC Magazine
De Europese wortels van energiewetgeving

Winter 2016 - ENSOC Magazine
Isolatie: van dierenvellen tot klimaatverdrag, ENSOC Magazine

1 augustus 2015 - ENSOC Magazine
Warmtevisie baant weg voor energietransitie

2014 - NtEr
Hof van Justitie sauveert nationale steunregeling inzake duurzame elektriciteit, NtEr 2014, nr. 9, p. 305-311, co-auteur met mr P.P. Huurnink

Voorjaar 2014 - ENSOC Magazine
Slimme meter: goed idee?, ENSOC Magazine, voorjaar 2014

10 juni 2014 - Energie Actueel
Een Europees Energieakkoord of een vierde Energiepakket?

1 september 2012 - Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
Warmte- en koudeopslag; naar een optimale benutting van bodemenergie

1 april 2012 - StAB
Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader

1 maart 2012 - Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?
Onzekerheid en aansprakelijkheid voor schade door klimaatverandering. Welke rol speelt het voorzorgsbeginsel?

1 juni 2010 - Klimaat en recht
De Crisis- en herstelwet: een stimulans voor het gebruik van bodemenergie

1 maart 2009 - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie