Home Nieuws Edward Brans schrijft boek over het milieuprivaatrecht

Edward Brans schrijft boek over het milieuprivaatrecht

14 december 2023

Welke mogelijkheden biedt het privaatrecht aan burgers om op te treden tegen hinder en milieuverontreiniging in hun omgeving? En welke bescherming biedt een (milieu)vergunning bedrijven daartegen? Welke remedies biedt het privaatrecht belangenorganisaties om op te komen voor klimaat, natuur en milieu? En welke grenzen worden daaraan gesteld? Kan de overheid de kosten verhalen die zij maakt om een aantasting van het milieu te voorkomen of te herstellen?

Vandaag, 14 december 2023, verschijnt het boek Milieuprivaatrecht geschreven door Eddy Bauw (Universiteit Utrecht) en Edward Brans. Deze vierde geheel herziene druk bevat een complete behandeling van juridische vragen op het raakvlak tussen privaatrecht en milieu.

Verhaal van schade en handhaving van milieunormen door middel van het privaatrecht vormen de twee leidende thema’s. Vele deelonderwerpen op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht passeren daarbij de revue. Van dwaling bij koop tot meervoudige causaliteit en verjaring. Ook aan het toenemend belang van de internationale dimensie, zoals de doorwerking van Europees recht en internationale (mensenrechten)verdragen in het Nederlandse recht wordt ruimschoots aandacht besteed. Dit alles maakt dit boek onmisbaar voor de praktijkjurist in advocatuur en rechtspraak, in bedrijfsleven en bij de overheid, in het bijzonder op de gebieden van het aansprakelijkheidsrecht en onroerendgoedrecht en het milieurecht.

Prof. mr. E. Bauw is hoogleraar Privaatrecht en Rechtspleging aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag.

Prof. mr. E.H.P. Brans is bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid aan de Universiteit Utrecht en is daarnaast werkzaam als advocaat bij advocatenkantoor Pels Rijcken in Den Haag. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het boek is te bestellen via de website van uitgeverij Wolters Kluwer.