Home Nieuws Edward Brans publiceert in ENSOC en Asbestmagazine

Edward Brans publiceert in ENSOC en Asbestmagazine

25 augustus 2015

In Energy Society Magazine (ENSOC) is een artikel verschenen van Edward Brans. Ook in het Astbestmagazine is een artikel van hem gepubliceerd. In het artikel in ENSOC gaat Edward in op de klimaatdoelstellingen van Nederland en op een recent gepubliceerd beleidsstuk van het Ministerie van Economische Zaken - De Warmtevisie - dat erop is gericht de warmtevraag in Nederland te verduurzamen en de restwarmtebenutting te vergroten, onder meer door het gebruik van WKO (warmte- en koudeopslag) en geothermie. In het artikel in het Asbestmagazine bespreekt Edward het juridisch kader dat geldt indien ten gevolge van een brand asbest vrijkomt en het noodzakelijk is maatregelen te nemen om de risico's van de verspreiding van asbest te voorkomen dan wel te beperken.

Downloads
Artikel ENSOC
Artikel Astbestmagazine