Home Nieuws Edward Brans benoemd tot legal counsel bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Edward Brans benoemd tot legal counsel bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

1 juli 2014

Edward Brans (50) is per 1 juli 2014 benoemd tot legal counsel bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken.

Edward verleent ondersteuning bij geschillen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidrecht (onrechtmatige besluiten, onvoldoende toezicht, gebrekkige handhaving, fouten bij toepassing bestuursdwang). Ook staat hij cliënten bij in dossiers die gericht zijn op het tegengaan of beperken van de gevolgen van klimaatverandering, zoals het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), de opslag van CO2 in geologische formaties en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward veel ervaring met dossiers waarin (bodem)verontreiniging, asbest en afvalstoffen een rol spelen. Hij werkt voor de sectoren Energie, Centrale overheid en Provincies & gemeenten.

Edward geeft regelmatig gastcolleges, onder meer op de Erasmus Universiteit bij het vak Maritime casualties. Ook publiceert hij regelmatig.