Home Nieuws Deken: aanbeveling uitgevoerd, verscherpt toezicht beëindigd

Deken: aanbeveling uitgevoerd, verscherpt toezicht beëindigd

19 mei 2022

De deken van de Orde van Advocaten in Den Haag constateert dat Pels Rijcken de kritiek op de kantoororganisatie ter harte heeft genomen en heeft omgezet in concrete stappen. Het verscherpt toezicht van de deken is daarom beëindigd per 1 mei jongstleden.

Naar aanleiding van de fraude door notaris Frank Oranje stelde de deken een onderzoek in naar Pels Rijcken. Op 12 augustus 2021 publiceerde de deken zijn bevindingen. Er was weliswaar sprake van een exclusief notariële fraude waar geen advocaten bij betrokken waren, maar de kantoororganisatie diende te worden versterkt. De deken deed daarop een reeks aanbevelingen en stelde daarbij verscherpt toezicht in.

In een brief aan Pels Rijcken laat de Haagse deken mr. I. Aardoom-Fuchs weten het verscherpt toezicht te hebben beëindigd. De deken geeft daarbij aan dat Pels Rijcken veel werk heeft verzet en dat de notariële fraude die heeft plaatsgevonden een ieder aan het denken heeft gezet over de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan en hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.

Afgelopen maanden sprak de deken periodiek met het bestuur van Pels Rijcken. Hierbij werden voortgangsrapportages opgesteld en benodigde informatie gedeeld. Het toezicht was erop gericht na te gaan of Pels Rijcken de aanbevelingen van de deken in uitvoering bracht, zoals op het gebied van risicobeheersing, professionalisering van de bestuurlijke organisatie, het instituut vertrouwenspersoon, de kantoorcultuur en sociale veiligheid.

"De conclusie van de deken tekent de nieuwe fase waarin Pels Rijcken is aangekomen. We zijn blij met deze stap en geloven dat we de kantoororganisatie op orde hebben. We hebben vanzelfsprekend de ambitie om voortdurend verbeteringen aan te brengen daar waar dat mogelijk is." - bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage

Naast maatregelen die direct dan wel op korte termijn konden worden gestart, zoals het instellen van een team van vertrouwenspersonen en een cultuurprogramma, zijn er middellange en lange termijn verbeteringen die nog in uitvoering zijn. Zo is er het besluit genomen om het notariaat af te stoten per 1 juli 2022. Ook is er besloten het onafhankelijke toezicht te versterken door het instellen van een Raad van Commissarissen, waarvan de leden nu worden geworven.