Home Nieuws De verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij energiebesparingsafspraken

De verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij energiebesparingsafspraken

9 oktober 2015

In Ensoc Magazine is een artikel verschenen van Iman Brinkman en Lianne Barnhoorn met als titel 'Afspraken energiebesparing niet vrijblijvend'. In het artikel wordt gewezen op de belangrijke rol van het bedrijfsleven bij het behalen van de energiebesparingsdoelen. Het Energieakkoord, de zogeheten MEE- en MJA3-convenanten en de Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie zijn enkele Nederlandse maatregelen om in 2020 te voldoen aan het Europese streefdoel.

Ensoc Magazine is een vakblad over de energiemarkt dat vier maal per jaar verschijnt.