Home Nieuws De rol van adviseur bij de Meldplicht Datalekken

De rol van adviseur bij de Meldplicht Datalekken

29 juni 2016

Sikke Kingma: 'Om de impact van datalek te beperken is het zaak je organisatie adequaat in te richten.'