Home Nieuws 'De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!' verschenen in De Gemeentestem

'De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!' verschenen in De Gemeentestem

16 juli 2013

In De Gemeentestem 2013/7389, nr. 55 is van de hand van Liesbeth Schippers, Aart Jan van der Ven en Myrthe van der Werf het eerste deel van een tweeluik verschenen, getiteld: ‘De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!’ Het tweede deel verschijnt in de volgende editie.

In maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. Onlangs, op 25 april 2013, werd deze wet permanent. In deel I van dit overzichtsartikel bespreken auteurs het toepassingsbereik en de procedurele voordelen van de Chw, met alle relevante jurisprudentie. In deel II komen de bijzondere Chw-instrumenten aan de orde en wordt aandacht besteed aan de wijzigingen die door de Chw en de wet tot het permanent maken zijn aangebracht in diverse andere wetten. Ten slotte komt het overgangsrecht aan bod.

Het tweeluik geeft - net als eerder door Pels Rijcken in de Gemeentestem gepubliceerde overzichtsartikelen over de Waterwet en externe veiligheid - een voor de praktijk handzaam en compleet overzicht van de (permanente) Chw.

Bron: E.C.M. Schippers, Aart Jan van der Ven en Myrthe van der Werf, De Crisis- en herstelwet: een blijvertje! (deel I), De Gemeentestem 2013/7389, nr. 55