Home Nieuws De bouwstenen van Smart Building

De bouwstenen van Smart Building

30 juni 2017

Door het slim gebruiken van informatietechnologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van verstedelijking, klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting en digitalisering. Nieuwe technologieën, onder andere de blockchaintechnologie,Big Data en Augmented Reality, maken de ontwikkeling van onder andere Smart Cities mogelijk. Het expertteam Projectontwikkeling expertteam Projectontwikkeling van Pels Rijcken organiseerde op donderdag 1 juni 2017 op de Provada een seminar over de  juridische bouwstenen van Smart Building. Samen met Inspark en Tymlez werd in vier korte lezingen de juridische en technische impact van de digitalisering in vastgoed op projectontwikkeling besproken. Lees hier het verslag.