Home Nieuws Consultatie over het EU-kader voor zelf- en co-regulering

Consultatie over het EU-kader voor zelf- en co-regulering

29 januari 2015

Martijn Scheltema heeft (als lid van de EU Community of Practice on better co- and self-regulation) deelgenomen aan de consultatie over het ontwerp EU-kader voor zelf- en co-regulering, georganiseerd door het European Economic and Social Committee van de Europese Commissie in Brussel op 27 januari 2015.

Martijn heeft een bijdrage geleverd aan de discussie vanuit zijn expertise op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en business and human rights. Hij heeft de noodzaak benadrukt van een breed gedragen (multidisciplinaire) methode om zelf- en co-regulering op dit terrein te evalueren. Ook heeft hij erop gewezen dat verschillende typen van zelf- en co-regulering om een andere benadering zouden kunnen vragen en dat de criteria voor evaluatie van zelf- en co-regulering kunnen verschillen van de criteria die moeten worden aangelegd om te beoordelen of in regelgeving naar zelf- en co-regulering kan worden verwezen. Daarnaast is hij nog ingegaan op de uitzondering voor fundamentele rechten en de noodzaak van het evalueren van geschilbeslechtingsmechanismen in dergelijke (semi) private initiatieven.