Home Nieuws Claire Huijts: ‘Sterk geloof in universele mensenrechten’

Claire Huijts: ‘Sterk geloof in universele mensenrechten’

1 maart 2024

De Chambers Global Guide 2024 is bekendgemaakt. Er staan zes advocaten van Pels Rijcken vermeld omdat zij volgens hun cliënten en relaties toonaangevend zijn in hun werk. We vroegen hen om een terug- en vooruitblik. Lees hier vandaag het verhaal van Claire Huijts, associate to watch, Chambers Global Market Leader 2024.

Een mooie plek op een ranglijst. Wat betekent dat voor jou?
Ik vind het een enorme eer dat mijn cliënten en peers mijn inzet op het gebied van business human rights (BHR) zo positief is opgevallen. Het is een prachtige erkenning!

Wat was een belangrijke ontwikkeling in jouw werk in 2023?
De Corporate Sustainability Reporting Directive is in werking getreden. De CSRD heeft de regelgeving omtrent duurzaamheidsrapportering door ondernemingen uitgebreid ten opzichte van de Non-Financial Reporting Directive die in 2014 in werking is getreden.

Welke juridische uitdaging raakt veel van je cliënten dit jaar?
Cliënten moeten aan de slag met de CSRD. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen vanuit Europa op het gebied van duurzaamheid waar cliënten van op de hoogte moeten zijn. Zo komen de komende jaren de verordening inzake duurzame batterijen, de ontbossingsverordening, de richtlijn over loontransparantie en waarschijnlijk de corporate social responsibility due diligence directive eraan. Bovendien zien we steeds meer rechtszaken over BHR. Het is van groot belang voor cliënten om voorbereid te zijn op de juridische ontwikkelingen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en risico’s.

Noem een publicatie van een collega waardoor jij weer verder kon!
Ik lees altijd graag de publicaties van mijn collega Martijn Scheltema - wat mij betreft is Martijn nationaal en internationaal de autoriteit op dit gebied en een fantastische mentor voor mij. Een voorbeeld van een hele nuttige publicatie is ‘Bestuursrechtelijk toezicht op gepaste zorgvuldigheid (buiten de EU)’, NTB 2023/171.

De reviews zijn lovend. Welke drijfveren van jou schuilen hierachter?
Ik heb een sterk geloof in de universele mensenrechten en het idee dat iedereen gelijkwaardig is en als zodanig moet worden behandeld. In Nederland vinden we het normaal dat iedereen recht heeft op een minimumloon en veilige arbeidsomstandigheden, maar dat is niet overal vanzelfsprekend. Uiteraard gaat ook in Nederland niet alles perfect, waarbij ik bijvoorbeeld denk aan de loonkloof. Ik vind het een goede ontwikkeling dat er meer aandacht is voor dergelijke omstandigheden binnen en buiten de landsgrenzen. Ik zie bij mijn cliënten een enorme drive om hun zaken zo goed mogelijk in te richten, op een manier die recht doet aan de mens en de wereld. Ik ga deze nieuwe uitdagingen graag met mijn cliënten aan met als doel de gezamenlijke idealen toe te passen in de praktijk.

Welk (nieuw) boek gaan we ooit nog lezen van jouw hand?
Als het wettelijk landschap op het gebied van BHR wat meer uitgekristalliseerd is, lijkt het me interessant om een handboek over BHR te schrijven met de ontwikkeling van een situatie van vrijwel geen regelgeving tot eentje met een sterk juridisch kader, de landmark cases en de juridische uitdagingen die er op dat moment nog zijn.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail