Home Nieuws Chemie-Pack moet Minister IenM kosten vergoeden voor opruimen verontreinigd bluswater

Chemie-Pack moet Minister IenM kosten vergoeden voor opruimen verontreinigd bluswater

21 februari 2014

Chemie-Pack Nederland B.V. en een holding uit Zevenbergen moeten de kosten vergoeden die de minister van Infrastructuur en Milieu heeft gemaakt om vervuiling van de Insteekhaven Roode Vaart en het Hollandsch Diep door verontreinigd bluswater tegen te gaan. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014.

De minister besloot in januari 2011 om zogenoemde spoedeisende bestuursdwang op te leggen aan beide bedrijven om bodem- en waterverontreiniging door vuil bluswater tegen te gaan en nieuwe vervuiling te voorkomen. De minister heeft de kosten van deze opruimwerkzaamheden vervolgens verhaald op Chemie-Pack Nederland B.V. en op de holding uit Zevenbergen, als enig bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V.

Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 woedde brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Bij het blussen van de brand kwamen grote hoeveelheden verontreinigd bluswater vrij. Omdat het bluswater de Insteekhaven Roode Vaart, de Noordelijke Insteekhaven en het Hollandsch Diep verontreinigde, nam de minister maatregelen om deze verontreinigingen tegen te gaan. Het ging om het plaatsen van twee afschermingen, een waterzuiveringsinstallatie en het nemen van watermonsters in de Insteekhaven Roode Vaart, de Noordelijke Insteekhaven en het Hollandsch Diep.

Rechtbank

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in februari 2013 dat de minister niet bevoegd was om bestuursdwang toe te passen met betrekking tot de Noordelijke Insteekhaven. En hoewel zij wel bevoegd was om op te treden tegen bodem- en waterverontreiniging van de Insteekhaven Roode Vaart en het Hollandsch Diep, mocht zij naar het oordeel van de rechtbank de kosten niet op de holding uit Zevenbergen verhalen omdat deze vennootschap niet kan worden aangemerkt als overtreder. De holding uit Zevenbergen heeft geen opdracht tot het blussen van de brand gegeven, kan niet als drijver van de inrichting worden beschouwd en beschikt niet over zakelijke rechten ten aanzien van het perceel en de daarop gesitueerde gebouwen. Deze holding is evenmin eigenaar van Chemie-Pack Nederland B.V. De minister is tegen deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Oordeel Raad van StateDe Afdeling is, net als de rechtbank, van oordeel dat de minister alleen bevoegd was om spoedeisende bestuursdwang toe te passen voor de Insteekhaven Roode Vaart en het Hollandsch Diep. De minister mag de opruimkosten verhalen die voor deze wateren zijn gemaakt. Daarbij mag zij naar het oordeel van de Raad van State niet alleen Chemie-Pack Nederland B.V. als overtreder aanspreken, maar ook de holding uit Zevenbergen. Deze vennootschap had namelijk als enig bestuurder - geen aandeelhouder - de zeggenschap over Chemie-Pack Nederland B.V. en had de feitelijke leiding over dit bedrijf. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu werd in deze zaak bijgestaan door Edward Brans en Katrien Winterink.

Bron: ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:515