Home Nieuws Chemie-Pack aansprakelijk voor kosten opruimen verontreinigd bluswater door ws Brabantse Delta.

Chemie-Pack aansprakelijk voor kosten opruimen verontreinigd bluswater door ws Brabantse Delta.

23 januari 2014

Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. en Chemie-Pack Nederland B.V. moeten ruim €11 miljoen betalen aan het Waterschap Brabantse Delta. Dit volgt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 januari 2014. Het waterschap besloot in januari en februari 2011 om spoedeisende bestuursdwang op te leggen aan deze bedrijven om verontreiniging van oppervlaktewaterlichamen door de uitstroom van verontreinigd bluswater tegen te gaan en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Het waterschap heeft de kosten van deze opruimwerkzaamheden vervolgens verhaald op Chemie-Pack Onroerend Goed B.V., de eigenaar van het terrein waarop Chemie-Pack Nederland B.V. haar onderneming uitoefende, en Chemie-Pack Nederland B.V., de drijver van de inrichting.

Oordeel Raad van State

De Afdeling is van oordeel dat het waterschap spoedeisende bestuursdwang mocht toepassen gelet op de acute dreiging voor het milieu. Tussen Chemie-Pack Nederland B.V. en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. bestaat een zodanig nauwe verwevenheid dat niet alleen Chemie-Pack Nederland B.V. kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 6.2 Waterwet, maar ook Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. Het waterschap mag daarom de kosten van de opruimwerkzaamheden op zowel Chemie-Pack Nederland B.V. als Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. verhalen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. heeft niet aannemelijk gemaakt dat aan de conclusie uit het rapport van Efectis naar de beoordeling van de brandweerinzet, namelijk dat de brand op een efficiënte wijze is bestreden, moet worden getwijfeld.

Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 woedde een zware brand bij het chemiebedrijf Chemie-Pack aan de Vlasweg in Moerdijk. Bij het blussen van de brand kwamen grote hoeveelheden verontreinigd bluswater vrij. Het waterschap nam maatregelen om verspreiding van dit water naar omliggende sloten tegen te gaan en om reeds verontreinigde sloten leeg te zuigen en het ernstig verontreinigde water te laten verwerken. Omdat het in de periode na de brand flink regende zijn de sloten die in het beheer zijn bij het waterschap diverse malen volgelopen met verontreinigd water.

De volledige tekst van de uitspraken is te vinden op de site van de Afdeling, onder de volgende zaaknummers: 201207473/1

 (Chemie-Pack Onroerend Goed B.V.) en 201207582/1

(Chemie-Pack Nederland B.V.).

Edward Brans, Katrien Winterink en Aart Jan van der Ven hebben het waterschap bijgestaan in de procedures bij de Raad van State.